Podpora a partnerství

Skupina AEQUITAS zastává názor, že společenská odpovědnost a udržitelnost by měly být přirozenou součástí každého podnikání. Pro dosažení tohoto cíle je nezbytná vzájemná spolupráce veřejného, podnikatelského i neziskového sektoru.

Firemní dárci a podporovatelé představují pro mnohé neziskové organizace jeden z nejdůležitějších zdrojů jejich příjmu. Skupina AEQUITAS si tuto odpovědnost uvědomuje a podporuje řadu organizací a neziskových projektů.

Skupina AEQUITAS v budoucnu plánuje vytvořit svůj vlastní nadační fond.

Asociace klientů finančního trhu
Asociace klientů finančního trhu

Poradenství a pomoc klientům bank, pojišťoven, investičních fondů, emitentů dluhopisů.

Domov sv. Vincenta de Paul
Domov sv. Vincenta de Paul

Podpora Domova sv. Vincenta de Paul, Dolní Podluží.