Působíme na finančním trhu a denně se setkáváme s klienty této oblasti. Vnímáme jejich potřeby a připomínky, proto jsme se rozhodli podporovat Asociaci klientů finančního trhu a dělit se s ní o naše odborná zjištění.