Jsme Aequitas

Skupina AEQUITAS je česká investiční skupina založená v roce 2020. Hlavními oblastmi podnikání jsou realitní development, restrukturalizace. energetika, finanční a právní služby, e-commerce, prodej a pronájem nemovitostí a hospitality management.

Naší prioritou je zhodnocování vlastních a svěřených finančních prostředků, prostřednictvím investic do inovací, nových přístupů, technologií a odborného vedení týmů, projektů a firem. Společně budujeme dobré jméno skupiny a vytváříme hodnoty nejenom pro akcionáře fondů, investory.
Klíčem k našemu úspěchu je zkušený odborný tým pracovníků, kteří ve své práci snoubí poctivý a vysoce profesionální přístup.
Nezapomínáme ani na dopady našeho podnikání na společnost. Důsledně se snažíme o udržitelný růst, ohleduplnost k životnímu prostředí. Podporuje také řadu dobročinných aktivit.

Na uspořádání skupiny AEQUITAS je možné pohlížet ze dvou perspektiv.

Investiční část zastřešuje Aequitas Capital Investment SICAV a.s. Tento fond kvalifikovaných investorů (FKI) je pod dohledem České národní banky (ČNB), jeho administrátorem je DELTA investiční společnost, a.s., depozitářem Československá obchodní banka a.s. (ČSOB) a auditorem PKF APOGEO, s.r.o. Fondu podléhá další společnost ve skupině, Aequitas Capital Investment a.s. Ta je emitentem dluhopisů s unijním prospektem pro růst ve výši 1 mld. Kč.
Finanční prostředky získané jak z prodeje dluhopisů tak i akcií fondu SICAV slouží ke spolufinancování především developerských projektů (viz PROJEKTY), které jsou také součástí této části skupiny. Lze konstatovat, že dluhopisy i akcie fondu jsou kryty projekty, které skupiny realizuje.

Druhý pohled odhalí společnosti, které se podílejí na chodu celé skupiny. Některé, jako především Aequitas Development s.r.o. přímo realizují developerské projekty, Aequitas Real Estate s.r.o. zajišťuje po dokončení jejich prodej. Aequitas Energy s.r.o. se zabývá investicemi v oblasti energetiky. Společnost Daily Numbers s.r.o. je účetní a daňová kancelář, která poskytuje své služby společnostem uvnitř skupiny, ale i zákazníkům z venčí. (viz SPOLEČNOSTI)

Právní servis poskytuje skupině advokátní kancelář jejího zakladatele JUDr. Jana Langmeiera – www.langmeier.cz.