Náš tým

Vedení skupiny AEQUITAS tvoří tým zkušených, vysoce kvalifikovaných odborníků se znalostmi investičního bankovnictví, realitního developmentu, restrukturalizace průmyslových podniků a s odborným zázemím v oblasti obchodního práva a daňového poradenství. Díky svému zázemí, se může skupina AEQUITAS opírat i o expertní znalosti v oblasti řešení insolvencí.

Disponuje nejen bohatými zkušenostmi z různých oblastí finančních služeb, ale také hlubokou znalostí českého a slovenského trhu a rozsáhlou sítí kontaktů pro vyhledávání investičních příležitostí v zahraničí.

Klíčoví představitelé skupiny

Lukáš Weigner

Managing Partner

JUDr. Jan Langmeier, MBA

Founding Partner

Ing. Jiří Lívanec

Partner External Realitions Manager

Mgr. Filip Shrbený

Partner Chief Legal Officer

Ing. Jan Kollert

Chief Financial Officer

Jan Čurda, DiS

Real Estate Director

PaedDr. et Mgr. Jiří Baumruk

Director of Communications