Investujte s námi

Investoři mohou s námi zhodnotit své finanční prostředky prostřednictvím investic do fondu kvalifikovaných investorů Aequitas Investment Capital SICAV a.s., dluhopisů, emitovaných společností Aequitas Capital Investment a.s., která je součástí fondu, nákupem investičních horských apartmánů nebo mohou s našimi odborníky jednat o přímé privátní investici.

„V současnosti se zaměřujeme na developerské projekty na českých horách. Právě unikátní lokality spolu s dobrou dostupností a nabídkou služeb jsou stěžejními faktory naší strategie a také našich společných investic.“

Lukáš Weigner
Managing Partner skupiny AEQUITAS

Od samého počátku projektového řízení disponujeme precizním finančním plánem a podnikatelským záměrem. Díky těmto klíčovým nástrojům víme přesně, jakým směrem se projekt ubírá, kdo je jeho cílovou skupinou a k jakému účelu bude sloužit. Naše práce není pouze o číslech a statistikách, ale o reálných výsledcích, které dosahujeme v každodenní praxi.

Pracujeme s pečlivě vypracovanými variantami, zahrnující i krizové scénáře. Důsledně sledujeme míru rizika, která má zásadní vliv na ziskovost daného projektu. Věříme, že úspěch investice spočívá nejen v teoretických výpočtech, ale především v našem schopném jednání a praktickém přístupu.

Naše investiční rozhodnutí nejsou řízena pouze číselnými ukazateli, ale především lidským přístupem a osobním angažovaním. Jsme tu pro to, abychom přinesli skutečné hodnoty a úspěchy našim klientům.

Investujte s námi

Investoři mohou zhodnotit své finance prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů Aequitas Capital Investment SICAV a.s. či dluhopisů skupiny AEQUITAS, které vydává společnost Aequitas Capital Investment a.s., která je součástí fondu SICAV. Investujeme do pečlivě připravených developerských projektů, nemovitostí a společností.

Do všech našich projektů vstupujeme s velkou částí vlastních finančních prostředků. Investorům nabízíme kvalitní vedení projektů, transparentnost a dlouholetou zkušenost pracovníků našeho investičního týmu.

Dluhopisy

Máte rádi jistotu a předem dané podmínky a míru zhodnocení? Chcete si nejprve investování se skupinou AEQUITAS vyzkoušet? Zvolte dluhopisy, emitované společností Aequitas Capital Investment a.s., které jsou k dispozici od výše částky 50 000 Kč s předem pevně daným ročním výnosem.

Investiční fond

Aequitas Capital Investment SICAV a.s. (Aequitas Restructuring and Development podfond) vám nabízí možnost investovat do fondu kvalifikovaných investorů a podílet se na pečlivě prověřených developerských a restrukturali­začních projektech z našeho investičního portfolia.

Projekty v investičním portfoliu

Naše úspěchy ilustrují schopnost proměnit investiční příležitosti v reálné výsledky. S odborným projektovým vedením, finančním zázemím a závazkem k dlouhodobé udržitelnosti přinášíme investorům zhodnocení jejich finančních prostředků.

Naše projekty