Investiční fond

Aequitas Capital Investment SICAV a.s. a Aequitas Restructuring and Development podfond

Stavíme horské apartmány, ne vzdušné zámky. Cílem naší práce je stabilní zhodnocení Vašich investic především díky úzké spolupráci se zkušeným týmem developerů, právníků, ekonomů a architektů. Staňte se součástí našeho fondu! Fond je obhospodařován a administrován DELTA Investiční společností, a.s., která podléhá dohledu České národní banky.

„Budujeme síť aparthotelových rezidencí. Hlavním předmětem naší činnosti jsou investice do nemovitostních projektů na českých horách. Podle našich průzkumů se bude v příštích několika letech jednat o velmi stabilní investiční odvětví, a to i v důsledku pandemické situace. Poptávka po takzvaném druhém bydlení na horách stále roste. Díky našemu obchodnímu modelu zhodnotíme investici hned dvakrát – jednou díky fyzickému prodeji apartmánů, podruhé prostřednictvím výnosů z provozu aparthotelů.
Druhou "nohou“, o kterou se naše strategie opírá, jsou restrukturalizační projekty, které jsou ideální protiváhou developerským projektům.

Naše cesta vede k efektivnímu zhodnocení vašich financí."

Lukáš Weigner
Managing Partner skupiny AEQUITAS

Investiční výbor Aequitas Capital Investment SICAV a.s.

Investiční výbor je důležitým orgánem fondu. Má rozhodující slovo při správě investic a zajišťuje, aby strategie byly dobře promyšlené, informované a odpovídaly cílům klientů.

Soustředí se na několik základních oblastí.
Analýza trhů
Sledování a analýza trhu, aktiv a ekonomických trendů.
Vytváření strategií
Na základě analýzy trhu a finančních cílů fondu vytváří investiční výbor strategii investic, která rozhoduje o vhodném rozložení aktiv v investičním a majetkovém portfoliu.
Rizikový management
Výbor pravidelně vyhodnocuje rizika, spojená s investicemi. Snaží se minimalizovat negativní dopady změn na trhu.
Monitoring portfolia
Periodické sledování výkonu investičního portfolia a doporučování jeho potřebných úpravy dle aktuálních podmínek na trhu.
Komunikace s klienty
Informování klientů o vývoji jejich investic a strategiích fondu.

Jeho členy jsou:

JUDr. Jan Langmeier
předseda dozorčí rady fondu

Mgr. Filip Shrbený
člen dozorčí rady fondu

Ing. Jan Kollert
člen dozorčí rady fondu

Ing. Michal Slovák
(za DELTA IS, a.s.)

Předmět investování

Vykupujeme komerční nemovitosti na atraktivních místech českých hor, které nejčastěji fungovaly nebo stále fungují jako ubytovací zařízení. Na základě odborné analýzy tyto nemovitosti buď rekonstruujeme, nebo demolujeme a stavíme na jejich místě nové.

Jasný potenciál

Zaměřujeme se výhradně na výstavbu apart-hotelových rezidencí, většina apartmánů jde do volného prodeje. Zájem o ně jsme si už ověřili na projektu Mlýn Herlíkovice, kde výstavba začala v létě 2021 a v listopadu 2021 byla polovina apartmánů rezervována.

Postup výběru nemovitostí

Jedná se o objekty, které svými standardy neodpovídají nárokům moderní doby, často jsou už prakticky nefunkční. Pro jejich majitele je pak většinou prodej nemovitosti ideální volbou. Vždy také chceme, aby nový projekt přinesl svému okolí benefity, ne problémy.

Komplexní řešení

Naše projekty ale nejsou jen betonové krychle, které kompletně rozprodáme a jdeme dál. Zkušení architekti navrhují budovy tak, aby nepoškodily ráz okolí. Součástí rezidenčních projektů jsou navíc také nebytové prostory – restaurace, welness, lékárny, ordinace a další.


131m Kč

Objem majetku fondu k 30. 04. 2024


121,8m Kč

Net Asset Value k 30. 04. 2024

Výkonnostní investiční akcie (VIA)

21,24 %

Dosažený výnos za rok 2023

KOMU JE INVESTICE DO FONDU URČENA

  • kvalifikovaným investorům
  • investorům, kteří chtějí mít, vedle fixního úrokového výnosu, také podíl na zisku projektů fondu
  • investorům, kteří preferují dlouhodobější investice v dlouhodobém horizontu 5 let (již po 3 letech je možný odkup akcií bez výstupního poplatku)
  • investorům, kteří hledají licencovaný subjekt na trhu, který dodržuje patřičné mechanismy (dohled depozitáře, nezávislé oceňování či povinný audit)

CO ZÍSKÁ INVESTOR DO FONDU SICAV

  • nadstandardní očekávaný výnos akcií
  • profesionálního správce fondu: DELTA investiční společnost, a.s.
  • profesionální zázemí skupiny AEQUITAS

Výnos podléhá investičnímu riziku a návratnost investované částky není zaručena a že se jedná o odhadovaný budoucí výnos, který není zárukou skutečných výnosů. Prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Fond je administrován a obhospodařován DELTA Investiční společností, a.s., která podléhá dohledu České národní banky. Investorem Fondu se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.


Do čeho investujeme

Hlavními oblastmi podnikání jsou realitní development, restrukturalizace, energetika, finanční a právní služby, e-commerce, prodej a pronájem nemovitostí a hospitality.

Naše projekty

Investice klienta

Minimální hodnota vstupní investice činí 1 000 000 Kč (ekvivalent 125 000 EUR).

Akvizice do projektů

Horské nemovitosti, restrukturalizační projekty.

Přidaná hodnota

Trvalé zhodnocování vložených prostředků – investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty.

Odhadovaný výnos

6,92 % p.a. (PIA) 10,20 % p.a. (VIA) při dodržení doby investice 5 let *

* Výnos podléhá investičnímu riziku, takže jeho skutečnou výši není možné zaručit; investovaná částka není pojištěna a její návratnost není zaručena.

PROČ INVESTOVAT S NÁMI?

1. Účelná investice

Zaměřujeme se na developerské projekty na českých horách. Právě unikátní lokalita je stěžejním faktorem naší, ale také vaší investice.

2. Bezprostřední příležitost

Současná situace přeje investicím do nemovitostních projektů. Na českých horách se jedná o příležitosti, které se nebudou opakovat.

3. Rovnovážné zhodnocení

Výnosy z prodeje horských apartmánů umožňují stabilní zhodnocení investice v dlouhodobém horizontu pěti let.

Regulátor fondu

Česká národní banka

Profesionální správce fondu

DELTA investiční společnost, a.s.

Depozitářská banka fondu

Československá obchodní banka, a. s.

Auditor fondu

PKF APOGEO Audit, s.r.o.
Disclaimer

Internetové stránky https://www.aequitasgroup.eu/…sticni-fond/ jsou prezentací fondu kvalifikovaných investorů Aequitas Capital Investment SICAV a.s. (dále jen „Fond“), spravovaného investiční společností DELTA Investiční společnost, a.s., IČO: 03232051, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19885 (dále jen „DELTA IS“) a slouží výhradně pro informativní a propagační účely a není nabídkou či výzvou k investování, investičním doporučením, investiční radou ani analýzou investičních příležitostí. DELTA IS podléhá dohledu České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz. Výkon dohledu České národní banky není zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti Fondu. Výkon dohledu České národní banky nemůže vyloučit možnost porušení právních povinností či statutu Fondu DELTA IS, depozitářem či jinou osobou a nezaručuje, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena.

Bližší informace o investiční strategii Fondu jsou uvedeny ve statutu Fondu. Statut Fondu v českém jazyce je uveden na těchto internetových stránkách a lze jej rovněž získat na vyžádání v elektronické podobě nebo listinné podobě u DELTA IS.

Kontaktujte nás

Máte zájem investovat do investičních fondů nebo potřebujete poradit? Nechte nám kontakt, ozveme se vám.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Uděluji souhlas s použitím svých osobních a kontaktních údajů pro účely marketingu a nabídky služeb společnosti.

Položky formuláře označené * jsou povinné.

Kontakt

DELTA Investiční společnost, a.s.
Obhospodařovatel a administrátor fondu
Aequitas Capital Investment SICAV a.s.

Jsme vám k dispozici na telefonu,
vždy od pondělí do pátku: 9:00 – 17:00.

+420 233 342 430
info@deltais.cz