Mezi naše dlouhodobé charitativní projekty patří podpora Domova sv. Vincenta de Paul, Dolní Podluží.
Jeho posláním je dle spirituality sv. Vincenta de Paul poskytovat pomoc a podporu těm, kteří jsou nejchudší z chudých, nejubožejší z ubohých, nejpotřebnější z potřebných a tak prokazovat a podporovat úctu k jejich lidské důstojnosti.
www.svinc.cz