*"V době, kdy se svět potýká s ekonomickou nejistotou a kolísavými trhy, se investoři stále více obrací k osvědčeným formám investic. Covid-19 či problémy s dodavateli ukázaly, jak obří dopady tyto skutečnosti na firmy mají. Nemovitosti jsou (nejen) z tohoto pohledu bezpečným přístavem.

Historie učí, že investice do nich je jednou z nejspolehli­vějších forem uchování a zvýšení hodnoty kapitálu. Nejinak je tomu dnes – kvalitních nemovitostí je na trhu nedostatek a to zvyšuje jejich atraktivitu pro investory. Obzvláště výhodnými jsou z našich zkušeností horské nemovitosti ve vysoko položených střediscích. Těch je na našem trhu velmi omezený počet, což napomáhá tomu, že si udržují hodnotu i během poklesů na realitním trhu. Ve srovnání s Prahou byla loni průměrná nabídková cena za m² vyšší v deseti střediscích Krkonoš a Jizerských hor, přičemž mnohde dosahuje až dvojnásobných cen oproti Praze.

Jedním z nejvhodnějších investičních nástrojů se stávají fondy SICAV pro kvalifikované investory – nejen díky své flexibilitě, ale také díky větší transparentnosti pro klienty. V kontextu výhledu snižujících se úrokových sazeb jsou tyto fondy zároveň stále atraktivnější. Shrnuto v číslech na konkrétním příkladě – náš fond kvalifikovaných investorů Aequitas Capital Investment SICAV loni dosáhl více než 20% zhodnocení, což je výsledek zastiňující mnohé tradiční investiční nástroje."*

LUKÁŠ WEIGNER
Managing partner Aequitas Group

E15
E15