Společnost Aequitas Energy s.r.o. v současné době drží licence na obchod s elektřinou a plynem, které získala v roce 2022.
Jejím cílem je navázat dlouhodobé partnerství se svými odběrateli, uzavřít dlouhodobé smlouvy garantující objem a cenu komodity, a umožnit tak stabilní výhled a další rozvoj nejen sobě, ale i svým odběratelům.
Společnost se chce dále zaměřovat na oblast obnovitelných zdrojů energie a to jak vlastního developmentu tak i rozvíjení strategických partnerství v této oblasti.